28/12/11

Δύσκολες Ερωτήσεις για Δύσκολους Καιρούς #1

“If Winter comes, can Spring be far behind?”

____________

Percy Bysshe Shelley, "CCLXXV. Ode to the West Wind", from "Prometheus Unbound, A Lyrical Drama in Four Acts, With Other Poems collection", written in Florence in 1819, published in London in 1820.

-*-